Stanovištia - silurusteam

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Stanovištia

Sumec

Najobľúbenejšie stanovištia sumcov vytvárajú mohutné vody, pomalšie sa valiace priestranným korytom nížinných riek, majú početné postranné ramená, zátoky, pokryté výmolmi s množstvom prekážok a úkrytov medzi balvanmi. Staré sumce sa radi zdržujú v hlbinách, na dne. Menšie sumce žijú spoločne, sumce strednej veľkosti (do 20 kg ) lovia často v kŕdli ! Veľký sumec býva samotárom pri love i v živote. Sumec cez deň odpočíva v temných úkrytoch a s večerným šerom vyráža na lov, pričom sa menej spolieha na oči, ako na ostatné, najmä na hmatové, chuťové a zmeny tlaku vnímajúce ústroje. Sumec je nočným dravcom vyhľadávajúcim hrubšie sústa. Loví i cez deň a v posledných rokoch sledujeme z našich skúseností, kedykoľvek, keď strávi potravu. Na zimu sa sumce sťahujú do pokojných, hlbokých miest s bahnitým dnom, v ktorých spolu s ostatnými, približne rovnako veľkými súkmeňovcami vytĺkajú jamy a ukladajú sa do zimných ležovísk. Koncom jari, po prezimovaní je sumec hladný a loví aj cez deň - non stop. Pri vyrážaní za potravou je mrštný a korisť naháňa prudkými výpadmi, čo sa prejavuje príznačným plesknutím na hladine. Ak loví pod vodou, nebadať skoro žiaden pohyb či znamenie. Najlepšie sa sumce lovia v máji a v septembri, no nezabúdajme na to, že od 15.3. – 15.6. je sumec hájený. Z našich skúseností a najčastejších záberov, boli dusné večere, po búrke, alebo pred búrkou, bezvetrie, pri splne mesiaca. Prvé zábery prichádzali už o deviatej večer a počas noci, ba dokonca aj o ôsmej ráno. Sumec žije zväčša samotársky a len v čase trenia odchádza na neresisko v pároch. Trie sa v máji až júli pri teplote vody 18 až 22 °C na plytčinách s hustými vodnými porastami, najmä pri poklese tlaku vzduchu. Pred neresom vytvára sumec akési hniezdo z korienkov rastlín. Údermi chvosta zbavuje korienky bahna a iných nečistôt, keď sa vytiera na trávu, tak ju čeľusťami stláča, zbaví nečistôt a usporiada tak, že vytvorí skutočné hniezdo. Samce sumcov strážia výter až do vyliahnutia plôdika, bez ohľadu na vlastné nebezpeèenstvo aj pri povážlivom opadnutí vody..

 

Aktualizované

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky